Category Archives: BUSINESS

ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากต้นกก ภูมิปัญญาขึ้นชื่อจังหวัดระยอง

สานกก

หากใครเคยไปจังหวัดระยอง จะรู้ว่า จังหวัดระยองนั่นมีเสน่ห์น่าสนใจอย่างมาก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติ อาหารและภูมิปัญญา  รวมถึงของฝากนานาชนิดที่คนนิยมซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนอื่นๆ ซึ่งหนึ่งในของฝากที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาจักรสาน อย่างเช่น เสื่อ พัด หมวก กระเป๋า ฯลฯ ซึ่งสานจากต้นกก สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง ในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายท่านเริ่มมองเห็นเส้นทางในธุรกิจนี้ ที่สร้างอาชีพให้กับชาวเกษตรกรที่ปลูกกกและชาวบ้านที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นกก ซึ่งกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นั้นจำเป็นต้นเริ่มตั้งแต่การเก็บต้นกก การตากแห้ง การสาน ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ถักเย็บ แล้วบรรจุ ส่งออกขาย ทุกกระบวนการ ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยความรอบคอบในทุกกระบวนการผลิต และการขนส่ง กกแกลงกะเฉด ของดีจังหวัดระยอง        กกแกลงกะเฉด คือ อุตสาหกรรมของชาวตำบลกร่ำ อำเภอแกลง โดยการนำกกมาถักเป็นสิ่งของ ในยุคก่อน จะถักเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆ ปัจจุบันมีการพัฒนาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์จากต้นกก เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุธรรมชาติ เป็นเก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ โต๊ะรับแขก ทำให้เห็นว่า ธุรกิจจากภูมิปัญญาสานกก สามารถต่อยอดได้มากมาย และมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต เพราะตลาดโลก กำลังให้ความสนใจกับสินค้าภูมิปัญญาพื้นบ้านจากไทยค่อนข้างมาก รถโฟล์คลิฟท์ ทำให้อนาคตของธุรกิจภูมิปัญญาสานกกมั่นคงขึ้น               ในปัจจุบัน […]